SØK MEDLEMSKAP

Forutsetninger

Forutsetningen for medlemskap i Nord-Trøndelag Byggmesterforening, er at virksomheten har en ansatt i minimum halvstilling som har mesterbrev i tømrerfaget, bygningsingeniør-utdanning eller teknisk fagskole i byggfag + ansatt fagarbeider(e) i tømrerfaget.

Om medlemskapet

Nord-Trøndelag Byggmesterforening anbefaler også medlemskap i én eller flere av følgende foreninger: Byggmesterforbundet sentralt, NHO og Byggnæringens Landsforening, Boligprodusentene og EBA.

Hva du kan få av tjenester i de enkelte foreningene finner du på deres respektive nettisider.

Medlemskap i Nord-Trøndelag Byggmesterforening

Det er mulig å søke om kun medlemskap i Nord-Trøndelag Byggmesterforening. Kontigent og serviceavgift til lokalforeningen er for tiden på kr 3.800 per år.
For nærmere informasjon om medlemskap, kontakt styreleder på e-post:

eskil@mesterbygg-ih.no