BLI LÆRLING

Hvorfor byggebransjen?

I byggebransjen får du være med på å skape synlige og nyttige bygg for mennesker i mange generasjoner fremover. Gjennom erfaring, interne kurs og evt. videreutdanning får man store karrieremuligheter i byggebransjen - alt fra fagarbeider og bas til arbeidsformann, byggeleder, takstmann osv.

Hvorfor tømrerfaget?

Som tømrer har du en aktiv og varierende arbeidsdag der du får bruke både hodet og kroppen til å skape synlige byggearbeider som blir stående livet ut. Trives du ute i frisk luft og liker å holde deg i form med aktivt og variert arbeid? ...Bli tømrer!

Når du jobber som tømrer vil arbeidet variere hver eneste dag. Hver dag byr på muligheter og utfordringer, samtidig som du treffer mange arbeidskamerater med tilsvarende interesser som deg. Arkitekten tegner, ingeniøren prosjekterer og du bygger! Enebolig, leiligheter, kulturhus, skoler, flyplass - både nybygging og restaurering. Byggverket du setter opp vil stå i årevis som et synlig bevis på hva du har skapt. Tenk hvor mange flotte byggverk du etter hvert kan fortelle din framtidige barn og barnebarn om, og fortelle dem:

"Dette har jeg vært med på å bygge"

Dine muligheter som tømrer

Som tømrer får du en spennende jobb hvor mye avhenger av deg selv og din egen interesse for faget. Dere arbeider sammen med andre i små eller større arbeidslag, alt etter hvor omfattende og store byggearbeidene er. Et samarbeid med andre håndverkere på byggeplassen som rørleggere, murere, malere og elektrikere, er en del av hverdagen.

Du vil få et godt innblikk i hva som kreves av samarbeid og planlegging for å sørge for prosjektene får riktig fremdrift og til slutt blir vellykket. Liker du å ta ansvar, kan du oppnå stor frihet. En tømrer oppfattes ofte som bedriftens ansikt utad for kundene, leverandørene og underentreprenørene - litt av noen utfordringer.

Tømrerutdanningen er en blanding av teori og praksis. Det er i utgangspunktet 3 alternative utdanningsløp:

• 2 + 2 år - Det vil si 2 år på Videregående skole og 2 år i bedrift som lærling.
• 1 + 3 år - Det vil si 1 år i Videregående skole og 3 år i bedrift (Vg2 teori må tas under praksisdelen)
• 4 år - Det vil si 4 år i bedrift som lærling. Teorien kan da tas da som privatist. Det arrangeres kurs i fagteorien.
• Det er også mulig å få seg lærekontrakt som voksenlærling (over 20 år). Har man tidligere gjennomført videregående skole i andre fag og er ferdig med fellesfagene, kan man gå opp til en felleseksamen i programfagene for bransjen og bli tømrer.
• Med 25% lengre praksis i faget enn det som er normal læretid, for eksempel som hjelpearbeider/ufaglært - altså totalt 5 års praksis, kan man ta fag-/svennebrev som privatist.
• Med fag/svennebrev i et byggfag, kan du søke studieplass på en teknisk fagskole for videreutdanning.
• Det er i tillegg mulig å ta full studiekompetanse, som privatist under læretiden, eller å ta et påbygningsår ved videregående skole, og da er man klar til å søke på høyere utdanning, for eksempel ingeniør, siv.ing. eller arkitekt, for å nevne noen. Men gode karakterer tilfredsstiller man tom. opptakskravene til legestudiet med en slik bakgrunn.
• Etter endt ungdomsskole må du velge riktig utdanningsprogram. Ønsker du å bli tømrer, velger du Vg.1 Bygg- og anleggsteknikk.
Det første året får du en smakebit av alle fagene i dette programmet (20 fag), men kan bruke den delen av undervisningen som kalles Prosjekt til fordypning (PF) på 168 timer til å gå grundigere inn i tømrerfaget. Flere skoler har avtale med bedriftene om utplassering av elevene, for eksempel to dager pr. uke for at elevene kan få litt praksis underveis.
• Etter endt Vg.1 må du over til programområdet for. bl.a. tømrerfaget,og det heter Vg.2 Byggteknikk. Dette inneholder 4 fag byggfag, hvorav tømrerfaget er det ene. Også her gis det mulighet til faglig fordypning (PF) for eksempel i tømrerfaget, på 253 timer.
• Læretid i bedrift
Velger du 2 + 2-modellen, avsluttes utdanningen med 2 års lønnet læretid i en godkjent lærebedrift. I denne tiden vil man ha inngått en lærekontrakt med en tømrerbedrift, eller et opplæringskontor med mange tømrerbedrifter, som sikrer at man får en allsidig og opplæring i samsvar med læreplanen for faget. Læretiden avsluttes med en praktisk prøve på ca 35 timer som ved bestått gir svennebrev i tømrerfaget.

Det er også mulig å inngå lærekontrakt direkte etter endt ungdomsskole, eller etter Vg.1.

Hvorfor lærling?

Læretiden i bedrift er hovedsakelig en praktisk øvelse og en viktig del av tømrerutdanningen.
Du får lønn i læreperioden, og lønna øker gradvis, til den når 80 % av fagarbeiders lønn mot slutten av læretiden.

Når du er tømrerlærling i godkjent lærebedrift får du en en fagarbeider som din personlige "læremester". Læremesteren har også ansvar for at du finner deg til rette blant kollegene på byggeplassen.

Det skal opprettes en lærekontrakt, og det stilles krav til både lærebedriften og til deg som lærling. Læreplanen er omfattende og krever at både lærlingen og bedriften tar oppgaven seriøst. Byggenæringen trenger dyktige og godt kvalifiserte tømrere. Det er derfor i alles interesse at du som lærling får så god opplæring som det er mulig å gi deg.

Fordeler med fagutdanning

Er du i tvil om hvilken vei du skal velge når det gjelder yrke og utdanning?
Det er mange fordeler med fagutdanning!
• Du får lønn i læretiden
• Du får brukt både dine praktiske og teoretiske evner
• Svennebrevet dokumenterer din kompetanse og du blir attraktiv i arbeidsmarkedet.
• Ved i tillegg å skaffe deg studiekompetanse kan du gå videre på høgskole eller universitet.

Tømrer - et sikkert yrkesvalg!

Som tømrer setter man konkrete, fysiske spor etter seg, med alt fra små sjarmerende hytter til store offentlige bygg. En utdanning innen bygg gir deg mange karrièremuligheter - du må bare gripe dem!

Søk lærlingplass

Du kan søke lærlingplass hos en av våre seriøse medlemsbedrifter. Kontaktinformasjon til våre medlemsbedrifter finner du her: Link til byggmesterbedriftene
Opplæringskontoret for byggfagene kan også bistå deg med å finne din lærlingeplass: Link til opplæringskontoret

Videreutdanning etter læretiden - Byggmester, ingeniør, arktitekt

Mulighetene er der - valget er ditt! Etter svennebrevet kan du gå videre til å bli blant annet byggmester, fagskoleteknikker, ingeniør eller arkitekt.

Du kan velge disse videreutdanningsmulighetene:
• Mesterbrevutdanning
• Toårig teknisk fagskole. Slike utdannelse tilbys også som brevundervisning med samlinger.
• Ett påbyggingsår for studiekompetanse, eller et fellesfagene tas som privatist
• Ingeniør- eller teknisk høgskole

Byggmester - Mesterbrevutdanning

Med svennebrev og minimum ett års praksis, kan du begynne på mesterskolen og bli byggmester. Denne typen videreutdanning holdes gjerne på kveldstid, slik at du kan jobbe på dagen. Når du har bestått eksamen, og oppfyller kravene til praksis, kan du få mesterbrev og starte egen bedrift som byggmester!

Les mer om mesterutdanning hos Mesterbrevnemnda: Link til Mesterbrevsnemnda

Tekniker - Teknisk Fagskole

Tar du toårig teknisk fagskole, blir du tekniker innenfor byggfag, og har god bakgrunn for å arbeide som arbeidsleder på byggeplasser, men man kan også arbeide med enkel prosjektering, tegning og dimensjonering av konstruksjoner.

Ingeniør/Sivilingeniør/Sivilarkitekt - Høgskole eller universitet

Vil du gå videre og bli ingeniør, sivilingeniør eller sivilarkitekt må du ta 1 år allmennfaglig påbygging før ingeniørhøgskole eller universitetet.